Skip to content

ZADZWOŃ: +48 22 813 21 83

ZAREZERWUJ TERMIN: booksy

mgr Aneta Rybak fizjoterapeutka

Moją przygodę z fizjoterapią rozpoczęłam w 1999 roku od Studium Fizjoterapii, uzyskując tytuł technika, a ostatecznie magistra fizjoterapii na studiach w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe kształtowałam, pracując z pacjentami ortopedycznymi, geriatrycznymi, neurologicznymi, reumatologicznymi i pediatrycznymi. Szczególnie dużo czasu poświęciłam na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadziłam gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia z terapii integracji sensorycznej. Doświadczenie to poszerzyłam o wiedzę z zakresu pedagogiki, studiując na kierunku „Przygotowanie pedagogiczne” z terapią pedagogiczną. Ukończyłam również kursy i szkolenia z zakresu integracji sensorycznej, zdobywając tytuł terapeuty Integracji Sensorycznej II stopnia. Obecnie rozszerzam tę wiedzę na studiach dla terapeutów SI.
W swojej pracy wykorzystuję techniki manualne, głównie z zakresu metody FDM (TMT) Fascial Distortion Model (Typaldos Manual Therapy) i nie tylko. Stosuję również kinesiotaping.
SZKOLENIA I KURSY:
  •  fizjoterapia po mastektomii
  •  kinesiotaping
  •  pediatria – rozwój i diagnoza rozwoju ruchowego dziecka
  •  diagnostyka obrazowa w podstawowych patologiach w zakresie narządu ruchu
  •  terapia maualna
  •  FDM (TMT)
  •  nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce
  •  masaż SHANTALA u dzieci
  •  diagnoza i metody terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego
  •  terapia Integracji Sensorycznej (I i II stopień)